mandag 25. august 2003

Skagen, Jylland, Denmark


Midt mellom Skagen og Grenen ligger det et stort kystfyr som både viser vei inn til selve Skagen havn og videre inn i Kattegat og Østersjøen. Veien ut hit heter selvfølgelig Fyrveien. Fyret er det ene av de 2 store kystfyrene på Skagen. Det andre står på vestsiden av tangen og brukes for navigering mot Tyskland, Norge og England.