lørdag 21. mars 2015

Arromanches-les-bains


 
Byen ligger 12 mil nord for Bayreux og er nok mest kjent fra invasjonen på Normandie kysten. Selve byen er en liten og tett gammel fiskeby med trange gater om ganske mange suvenirbutikker, de fleste selger militære rekvisitter. Byen lever godt på turisme og her er det turister hele året, og  spesielt mange på sommertid. Strendene er berømte og badehotellene ligger tett i tett.
Like utenfor strandpromenaden ligger fortsatt restene etter den ene av de 2 enorme mobile havnen de brittiske og kanadiske styrkene slepte med seg over den engelske kanalen under invasjonen. Den andre havnen ble anlagt av amerikanerne på Ohama Beach. Disse gigantiske konstruksjonene var nødvendig for å unngå problemene med de store tidevannsforskjellene i de to eneste nærliggende havnebyene, Le Havre og Cherbourg (som begge i tillegg var under tysk kontroll). Det meste av havnen er nå ødelagt, men enkelte rester av «The Mulberry Harbour» er fortsatt synlige og gir et bilde av hvilke dimensjoner som måtte til for å kunne landsette det utstyret som var nødvendig for å fortsette invasjonen. Allerede første dagen konstruksjonen var på plass (6. juni 1944) ble det losset 9.000 tonn med militært utstyr. Etter bare 6 dager hadde mer enn 300.000 mennesker, 54.000 kjøretøy og 104.000 tonn med utstyr losset her. Totalt ble det i løpet av invasjonens første 100 dager losset 2,5 mill. soldater, 500.000 kjøretøy og 4 mill. tonn med militært utstyr over disse havnene.

For å sikre den kunstige havnen mot uvær og havstrømmer var det særdeles viktig at anlegget ble skikkelig forankret. På den tiden hadde man ikke gode anker for sandbunn og dette ble sett på som en kritisk suksessfaktor for hele operasjonen. Selv Churchill var i tvil om aksjonen i det hele tatt lot seg gjennomføre uten at denne utfordringen var løst. Den unge ingeniøren Allan Beckett viste derimot råd og han kom opp med en enkel anker konstruksjon som ville grave seg lenger og lenger ned i sanden etter hvert som belastningen økte. Resultatet ble en forløper til det vi i dag kjenner som Bruce og CRC plog anker. Disse benyttes i dag til ankring av olje installasjoner og det finnes knapt nok en større fritidsbåt som ikke har et slikt anker hengene i baugen.