fredag 2. september 2016

Budapest


 
Budapest består egentlig to byer med forskjellig utvikling og forskjellig historiske preferanser. På vestsiden av Donau ligger Buda og på østsiden ligger Pest. Det var ikke bare navnene som skilte de to bydelene. Buda hadde i starten en germansk befolkning, mens de fleste innbyggerne i Pest var ungarere. Disse byene ble slått sammen til Budapest i 1873. Bydelen Buda ligger i et terreng med høye åssider, mens det på Pest siden er et relativt flatt landskap.
 
 
På slutten av 2. verdenskrig var de russiske styrkene i ferd med å presse tilbake den tyske/ungarske hæren. Under krigen vekslet Ungarns militærmakt mellom å sloss både sammen med og mot den tyske armeen og i krigens siste dager var Ungarn på nazistenes side. Fra desember 1944 til februar 1945 var byen helt beleiret av den Røde Arme og i løpet av denne perioden ble hele 80% av Budapest ødelagt av ulike bombetokt.
 
Ungarns mest berømte bygning ligger i Pest og er den ungarske parlamentsbygningen. De mange spirene og den imponerende kuppelen er godt synlig fra Buda siden av Donau. Bygningen er spesiell imponerende om natten. Den er opplyst i en gylden varm farge og over den majestetiske kuppelen flyr flaggermusene i store svermer i i varmen fra alle lampene. Kommer man nærme nok er de godt synlige når lyset er påslått.
 
 
Byggingen er inspirert av Houses of Parliament i London og ble påbegynt i 1885. Planen var at den skulle stå ferdig i 1896 - på 1000 årsfeiringen for markeringen av opprettelsen av staten Ungarn. Nå gikk det jo ikke dette helt etter planen og på tross av at det var over 1000  bygningsarbeidere som jobbet kontinuerlig med bygget tok det 17 år å gjøre den ferdig. Hovedbygningen er 268 meter lang og 135 meter bred. Kuppelen er 96 meter høy og det er til sammen 691 rom og 29 trapper. Til byggingen gikk det med 40 mill. murstein og til utsmykninger ble det bruk 40 kg rent gull.
  

Når var kanskje presset for å bli ferdig litt i overkant for allerede etter 23 år måtte staten starte med et omfattende  restaureringsarbeid siden arkitekten hadde valgt for billig og for dårlig steinmaterialer.   
 
 
På Buda siden av byen er det først og fremst slottet som ble bygget av kong i Bèla i 1247 som fanger oppmerksomheten. At kongen valgte å bygge sitt slott her har nok hatt en vesentlig betydning for at nettopp Budapest ble valgt som hovedstad i landet som den gang var kongeriket Ungarn.
 
 
 Buda var i perioden mellom 1541 til 1686 en del av det Ottomanske riket og ble i denne perioden mer og mer orientert mot Islam. Dette likte pave Innocent XI svært dårlig og i 1686 organiserte han derfor et stort korstog for å kristne den stadig økende muslimske befolkningen. Dette korstoget er senere kjent som den Store Tyrkiske krigen (1686-1699). Dette var for øvrig første gang den russiske armeen var alliert med vestlige militærmakter. Pavens hær bestod av 75.000 soldater fra 11 ulike europeiske land. I tillegg var det en mengde frivillige som også slo seg sammen for å bidra i dette korstoget. Etter at Buda var gjenerobret - og nesten helt rasert - var det en stor tilflytting fra Tyskland. Først på 1900 tallet var det igjen ungarere som utgjorde flertallet av befolkningen.