tirsdag 28. juli 2009

Sotenkanalen (Sote kanal)


Sotenkanalen (eller Sote kanal, som er det egentlige navnet) går på innsiden av Sotenäs, mellom Kungshavn og Hunnebostrand. Selve kanalen er 4,8 km. lang. Sotefjorden - farvannet utenfor Sotenäset - ligger helt åpent for stormer og uvær i Skagerak. Dette åpne havstykket var like beryktet som området rundt det gamle Pater Noster Fyr helt sør i Bohuslän, fyret som ble satt ut på en flytende lekter og var i drift fra 1868 til 1977. Mot slutten av 1800 tallet startet diskusjonene om en kanal på innsiden av Sotenäs for å lage en mer beskyttet skipsled. I 1901 startet planleggingen, i 1913 godkjente Riksdagen planene, i 1929 var utbyggerens planer klare og i 1931 startet endelig arbeidet. Utredningene tok så lang tid at arbeidet ble igangsatt lenge før bevilgningene var klare. Dette ble utført av 200 ledige arbeidere fra de mange nedlagte stenbruddene i Bohuslän. Kanalen ble åpnet 15. juli 1935 av daværende kronpris Gustaf Adolf og byggekostnadene var på 2,7 mill. kroner. Når kanalen stod ferdig ble halvøyen Sotenäs til en øy og planen var opprinnelig å la en kabelferje gå på tvers av kanalen. Siden kanalen bare er 30 m. bred på det smaleste, ble det heller bygget en svingbro. Det første året etter åpningen var det 9.700 båter som passerte. I 1960 hadde dette øket til 60.000 båter. I dag er det en konstant kø av båter gjennom kanalen. Under byggingen gjorde man flere arkeologiske funn, bl.a. rester etter 4.000 år gamle bosetninger og spor etter den skjeldne fuglerasen Alca Impennis (en slags merkelig blanding av alke og pingvin, ca. 70-80 cm høy og ikke flyvedyktig). Dette var engang et viktig jaktbytte i hele Norden, noe som resulteret i at fuglen ble helt utryddet. Det siste kjente levende eksemplaret ble skutt på Island i 1844. Like ved den sørlige kanalåpningen ligger Tryggö. På toppen av denne øyen finnes det en gammel grav fra bronsealderen (ca. 1.000 f.kr.). I følge Snorre Sturlasson ble kong Trygve Olavson (konge i Viken og Ringerike) gravlagt her etter at han ble svikefullt drept av sin egen fetter kong Gudrød Eirikson (konge i Jorvik) i år 963. Som en liten kuriositet har Hurtigruten hatt et skip oppkalt etter den samme Gudrød. Dampskipet "Kong Gudrød" gikk i fast rute i perioden 1930-35.