lørdag 30. mai 2015

Paestum


Et stykke sør for Salerno – ca. 3 timers kjøring sør for Napoli – ligger den gamle greske kolonien Paestum. Stedet er verdensberømt for de greske templene. Disse er godt bevarte – selv etter over 2.500 år med jordskjelv og naturkatastrofer. Man antar ut fra funn i byen at det var greske kolonister fra Sybaris som etablerte seg her ca. 600 år f.kr. De reiste over Adriaterhavet og fortsatte innover landet på de åpne slettene som ligger mellom de langsgående fjellkjedene Monti Picentini og Monti Alburni før de endte opp på kysten helt sør i Salernobukten. Stedet de valgte å slå seg ned var den gang midt i det etruskiske området, ved utløpet av elven Sele. Området ble da kalt Poseidonia og befolkningen var i hovedsak bestående av de greske kolonistene og lokale Lucianere, en del av Italias gamle urbefolkning. Ved elven Sele kunne de bygge en havn for de små fiskebåtene og leve av det de greide å dyrke i det frodige landskapet innenfor.

Nå var nok ikke disse grekerne så flinke med naturvern. Den gang var det store mengder med Pinje furu i området. De trengte treverk til bygging av byen og til å bygge nye og større båter, så da forsynte man seg relativt uhemmet av tømmeret. Resultatet av å hogge ned hele skogen var at det sumpaktige landskapet rundt endret seg dramatisk. Landet sank, vannet trengte inn over slettene og byen ble liggende midt inne i et våtmarksområde. Havnen forsvant og elven skiftet leie. Man forsøkte å heve husene, men uten hell og det hele endte til slutt opp med at byen ble forlatt.

 
I mellomtiden hadde de derimot greit å bygge en nokså komplett by. Det var anlagt 2 store gravsteder - et i hver ende av byen. Den ene tilegnet guden Hera og den andre tilegnet guden Athena. På en rett akse mellom disse gikk byens hovedgate. Den var 10 meter bred med 2 meter brede fortau på begge sider, alt belagt med et sirlig mønster av brostein. Langs hovedgaten lå de beste husene og her bodde «byens prominente innbyggere» på utstilling. Langs denne avenyen ble det og bygget 3 store tempel. Disse var inspirert av tempelet på Akropolis i Athen og tilegnet gudene Athena (Ceres tempelet), Hera (Heranion tempelet) og den greske guden Neptun. Hele historien til disse templene ble senere funnet som inskripsjoner på flere steder i byen. Her finnes også et lite og beskjedent tempel på ca. 10 kvadratmeter. Dette var det første de bygget til ære for at gudene hadde vist de første grekerne dette fantastiske stedet. Når romerne senere overtok byen ble det lille tempelet umiddelbart begravd siden det ble betraktet som et bygg for de som var henfalne til feil guder og religioner.
 


De religiøse preferansene har endret seg mange ganger opp gjennom historien og da kan det tilsynelatende virke merkelig at man ikke også ødela de andre gamle religiøse symbolene, men årsaken til dette er at det var mer praktisk å endre navn og funksjon på templene og heller ta det i bruk som handelskammer, varelager, markedsplass eller andre praktiske bygg. Det var tydeligvis enklere å endre status enn å bygge nye bygg. Om det var i respekt for gudene eller om det var rent praktiske årsaker vet men ikke sikkert, men alle templene er godt bevart. Teorien heller nok mest i retning av at de har hatt ulike funksjoner opp gjennom historien og at de er bevart fordi det har vært noen praktiske bygg for byens befolkning.

Etter at romerne overtok byen ble det også bygget et nytt forum midt i byen. Her ble det anlagt et lite amfiteater, et stort bad med kunstig oppvarmet vann, et bordell og et nytt åpent sted for all torghandel. Dette ble det nye stedet som byen samlet seg rundt. Templene fikk da stå uberørt lenge nok til at man innså den unike historiske verdien av byggverkene. Like ved byen ligger det et moderne historisk museum der alle gjenstandene fra byen er samlet. Her kan man også vandre gjennom hele byens historie. Her finnes gode bevis på at Paestum en gang må ha vært usedvanlig velstående og betydningsfull. Dette er spesielt synlig i de våpen, smykker og kunstverk som er samlet og utstilt her. I dag dekker det arkeologiske området 75 mål, ca. en tredjedel er utgravd og ingen vet hva som skjuler seg i de områdene man ikke har startet på....og til slutt en liten kuriositet er fra en litt nyere tidsalder. Da det skulle anlegges en ny vei gjennom området innså ikke anleggsfolkene verdien av de mange steinene de fant underveis og anla derfor veien rett gjennom et hjørne av byen. Det resulterte i at ingeniørene og de ansvarlige for den nye veien ble arrestert og idømt strenge fengselsstraffer. Dette var i den perioden man var relativt bevistløse i forhold til arkeologiske funn og lite ante de den gang at dette skulle bli en by som ville bli oppført som et unikt funn på UNESCO listen over verdensarven.