torsdag 19. mars 2015

NormandieNormandie har sitt navn etter de norrøne vikingene som seilte opp Seinen så tidlig som på 800 tallet. De bøllete vikingene gikk da fra å være notoriske røvere til å bli hard arbeidende bønder og nybyggere. Etter hvert som de små samfunnene fikk fotfeste ble hovedstaden i det nye viking riket lagt til Rouen. I nord ligger Côte d` Albâtnes med sine imponerende sandstrender omgitt av klipper i kalkstein og i sør ligger Pays d` Auge med sine sjarmerende bindingsverkshus omgitt at de karakteristiske flekkete kuene. Landskapet er frodig og høye bøkehekker demper den kalde vinden på vinterstid. Byene og landskapet rundt kjennetegnes av mange klosterruiner og imponerende katedraler – ofte flere i samme by. Bystrukturene gir et tydelig bilde av at de gamle vikingene ikke bare var røvere eller bønder, men også dyktige handelsmann. I dag dyrkes det mye epler i Normandie og en vesentlig del av dette ender nok i den lokale Armagnac produksjonen. Det finnes mange brennerier langs veiene – alt fra små gårdsbryggerier til større industrianlegg.

I mer moderne tid er Normandie mest kjent som landingssted for de allierte styrkene under avslutningen av 2 verdenskrig. Strendene langs Normandie kysten ble brukt til landgangsoperasjoner av både amerikanske, engelske, kanadiske og delvis også franske styrker. I vest gikk de amerikanske styrkene i land på strendene som fikk kodenavn Utah og Ohama Beach, mens de engelske styrkene gikk i land lenger øst, på Gold og Sword Beach. Den kanadiske hovedstyrken gikk i land på Juno Beach. Totalt antar man at opp mot 135.000 soldater omkom i løpet av denne operasjonen. Hele strekningen fra Cherbourg i vest til Le Havre i øst ble en formidabel krigsskueplass. På disse strendene er det fortsatt tydelige spor etter krigshandlingene, delvis som museum, delvis som bevarte rester etter de store mobile konstruksjonene som ble slept med over den engelske kanalen for å bygge landgangshavner og delvis i de mange og store gravplassene som ligger ute i landskapet.


Bare på den amerikanske gravplassen er det satt opp over 10.000 hvite marmor kors med navn. I tillegg er det flere tyske, engelske, kanadiske og franske gravplasser og minnesmerker i nærheten av disse strendene.